logo

El butlletí de l'Euroregió

Núm. 10. Maig de 2014

www.euroregio.eu


Seguiu-nos a Facebook

Seguiu-nos a Twitter

Seguiu-nos a Flickr

 


Noves convocatòries d'ajuts a projectes Cultura i Eurocampus 2014

Per tal de millorar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània vol estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori, raó per la qual ha creat una convocatòria de projectes conjunta, gestionada per cinquè any consecutiu per la seva AECT.

Per tal de desenvolupar l'Eurocampus com a espai d'intercanvi de coneixements i la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors es creen també ajuts a la creació de dobles titulacions i per a la realització de cotuteles de tesis doctorals.

Una nova Estrategia Eurorégional de la Innovació

L'Euroregió Pirineus-Mediterrània acaba de redactar una nova estratègia d'innovació, complementària de les estratègies regionals d'innovació i d’especialització intel·ligent de les seves quatre regions membres, per fer evolucionar les seves polítiques d’innovació transversals i sectorials. El diagnòstic de l’ecosistema euroregional d'innovació se centra en tres sectors estratègics: aigua, e-salut i sector agroalimentari.

___________

Activitats

 

• L'Euroregió participa a la campanya "Youth on the Move 2014" (Juventut en moviment) a Toulouse
[12-21 abril de 2014]

• L'Euroregió participa a un curs de formen el marc del projecte Geopimed a Barcelona
[26-27 març de 2014]

Traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

José Ramón Bauzà, president del Govern de les Illes Balears va prendre el relleu de la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània de mans de Martin Malvy, president de Midi-Pyrénées el dilluns 5 de maig de 2014, a Toulouse. A l’acte, van participar també Jean-Claude Gayssot, vicepresident de la Regió Languedoc-Roussillon, i Francesc Homs, Conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Jornades europees sobre cooperació en l'àmbit de l'ensenyament superior, la formació i l'ocupació

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona i a Marsella i l'Euroregió Pirineus Mediterrània van organitzar a Figueres i Perpinyà unes jornades sobre la cooperació transfronterera europea en l'àmbit de l'ensenyament superior, la formació i l'ocupació, dels dies 6 a 9 d'abril de 2014.

Reunió tècnica entorn a les diferents polítiques euroregionals sobre la igualtat de gènere

La presidència de Midi-Pyrénées de l'Euroregió va organitzar el pasat 27 de març de 2014 a Toulouse una reunió per analitzar les diferents polítiques euroregionals de gènere i la possibilitat de crear un observatori euroregional a partir de l'estudi realitzat per la Presidència de l'Euroregió.