KISS ME

Background

Dades generals

Nom: KISS ME Knowledge & Innovation Strategies involving SMEs in the context of INTERREG
Programa:
Interreg Europe
Línia:
Eix 2 Competitivitat de les PIME
Pressupost total:
1 176 540 EUR
Finançament UE:
843 956,50 EUR (85%)
Pressupost GECT:
245.900 EUR (209.015€ de FEDER)
Durada:
54 mesos
Inici:
gener 2017
Final: j
uny 2021

Web del projecte: https://www.interregeurope.eu/kissme/


Consorci

Cap de fila: Euregio Rhine-Waal (Alemanya- Holanda)

Socis:

  • GECT Pyrénées – Méditerranée
  • Consell administratiu del comtat de Värmland (Suècia)
  • Hedmark Fylkeskommune (Noruega)
  • HAMAG-BICRO Agència croata per a pimes, innovacions i inversions


Objectius generals

L’objectiu del projecte és millorar la capacitat d’innovació de les Pimes a través de la Cooperació territorial.


Funcionament del projecte

La base de la cooperació del projecte serà la política o les eines desenvolupades per cada soci en relació amb la innovació. Cada soci seleccionarà l’eina amb la que treballarà/ desenvoluparà al llarg del projecte i es compartiran les accions i els resultats amb la resta de socis.

1ª fase (2 anys i mig): Aprenentatge interregional i desenvolupament d’un pla d’acció
Exemple de possibles accions a finançar dins aquesta fase: Visites interregionals, seminaris i workshops, avaluacions interregionals (estudis i anàlisis estadístics)

2ª fase (2 anys): Posada en marxa i seguiment d’un pla d’acció
Verificar que les mesures definides dins el pla d’acció s’implementen al territori euroregional, que s’avaluen els resultats i es comparteixen les experiències d’èxit.

Instrument polític (eina) amb la que l’AECT treballarà : L’Estratègia Euroregional d’Innovació


Rol de l'AECT

L’equip de l’AECT, com a líder, coordinarà e seguiment i gestió del projecte, així com les accions de comunicació i implementació de la plataforma digital.


Estudios relacionados

En 2021, la Eurorregión encargó la producción del estudio sobre las barreras a la cooperación transfronteriza:
Guia sobre els obstacles a la cooperació transfronterera de les pimes a l’Euroregió (pdf) (CAT)
Guide sur les freins à la coopération transfrontalière des PME de l’Eurorégion (pdf) (FR)
así como la elaboración del documento de la RIS3 – Estrategia de Inovación Inteligente 2021-2027 de la Eurorregión:
Document RIS3 EPM 2021-27 pdf (CAT)
Document RIS3 EPM 2021-27 pdf (FR)


La millora de la capacitat d’innovació de les PIME és un dels objectius més importants -i, per tant, més comuns- d’Europa per assolir l’objectiu EU2020 del creixement intel·ligent. S’han establert molts instruments de política per assolir aquest objectiu. Però no sembla fàcil arribar a les PIME amb els fons estructurals, especialment en regions transfrontereres. En aquest context, és destacable que diferents regions frontereres amb els mateixos objectius i instruments de política comparables (per exemple, els Programes INTERREG) segueixen utilitzant diferents estratègies i projectes per a promoure la participació de les PIMES. Els socis del projecte KISS ME utilitzaran aquestes diferències per millorar els seus instruments de política existents amb l’objectiu que les PIME puguin desenvolupar, créixer i participar en els processos d’innovació.

A través de l’intercanvi d’eines per arribar a les PIME i la millora dels instruments polítics, l’objectiu del projecte KISS ME és refoçar la capacitat d’innovacó de les PIME mitjançant la comparativa de dels enfocaments de  quatre regions fronteres diferents. Els socis implicats en el projecte comprenen les regions frontereres d’Alemanya i els Països Baixos (Euregio Rhine-Waal), França i Espanya (EGTC Pirineus-Mediterrània), Hongria i Croàcia (HAMAG BICRO), i Suècia i Noruega (Consell Administratiu del Comtat de Värmland; Hedmark County Council). En base als resultats obtinguts, es desenvoluparan plans d’acció que es posaran en marxa en una segona fase. Els resultats del projecte es difondran a nivell europeu i seran valuosos per a totes les regions que intenten donar suport a la competitivitat de les PIMEm de forma conjunta,  a través de les fronteres.

logo-euroregio-pm-