eHealth Eurocampus

Background

Dades generals

Nom: eHealth Eurocampus
Programa: Erasmus+
Línia: K2 Cooperació per la innovació i intercanvi de bones pràctiques /Associacions Estratègiques de l’Ensenyament Superior
Pressupost total: 430.203 EUR
Finançament UE: 430.203 EUR (100%)
Cofinançament: L’AECT podrà aportar fins a 40.000 EUR (import no inclòs en el pressupost del projecte / suport a les accions de difusió votat per la Comissió d’Ensenyament Superior i Recerca a Palma el 27 d’octubre de 2014)
Durada: 3 anys
Inici: 1 de setembre de 2016
Cloenda: 31 d’agost de 2019

Web del projecte: http://ehealtheurocampus.eu/


Partnetariat

 • AECT Pirineus Mediterrània / Líder (FR/ES)
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d’Informàtica de Barcelona (ES)
 • Universitat de les Illes Balears – Escola Politècnica Superior (ES)
 • Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (ES)
 • Université de Montpellier (FR)
 • INU Champollion, Ecole d’ingénieurs ISIS, Castres (FR)
 • Wrexham Glyndwr University, Wales (UK)
 • Hochschule Ulm (DE)
 • University of Cyprus (CY)
 • Fondation Sant Joan de Déu (ES)


Objectius generals

 • Millorar la rellevància de l’educació superior en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació al servei de la salut (TIC Salut);
 • Millorar la qualitat de l’ensenyament superior de la TIC-Salut mitjançant la mobilitat i cooperació transnacionals;
 • Fomentar l’ocupabilitat a través de l’adaptació dels plans d’estudis a les necessitats del mercat laboral, tenint en compte la diversitat dels sistemes de salut europeus;
 • Proporcionar habilitats d’emprenedoria als estudiants, especialment les més adaptades al sector TIC-Salut.

Accions

 • Elaboració de 5 mòduls de formació destinats a ser utilitzats en màsters especialitzats i que es mantindran en accés lliure a través d’una plataforma digital específica.
  • O1: curs sobre emprenedoria en el sector TIC-Salut;
  • O2: curs sobre les TIC al servei d’una vida independent més llarga;
  • O3: curs sobre aplicacions i eines de TIC-Salut
  • O4: curs sobre robòtica per a la salut;
  • O5: curs sobre gràfics i imatge mèdica.
 • Creació d’una plataforma digital per compartir reflexions i experiències entre socis i amb actors exteriors, així com garantir accés lliure als resultats del projecte;
 • 3 escoles d’estiu (C1,C2,C3) de 2 setmanes cadascuna, als mesos de juliol de 2017 (Castres), 2018 (País de Gal·les) i 2019 (Barcelona). Cada escola d’estiu comptarà amb la participació de 40-45 estudiants, tant d’informàtica com dels àmbit de la salut (medecina, infermeria, fisioteràpia). Serviran com a laboratori per testar els mòduls de formació desenvolupats en el marc del
  projecte;
 • 2 seminaris de formació (C4,C5) per a 20-25 professors i investigadors;
 • Una conferència de cloenda (E1) de difusió dels resultats a Barcelona (juny del 2019).

A més a més, es realitzaran 4 reunions de l’equip de seguiment del projecte (M1,M2,M3,M4). El Kick-off Meeting es va dur a terme a Montpeller els dies 10 i 11 d’octubre de 2016.


Destinataris

Professors, investigadors i estudiants dels àmbits de les TIC i de les ciències de la salut.


Rol de l'AECT

L’equip de l’AECT, com a líder, coordinarà e seguiment i gestió del projecte, així com les accions de comunicació i implementació de la plataforma digital.


Properes dates

 • 16-20 d’octubre de 2017, Montpeller: Seminari de formació sobre els reptes de l’ensenyament superior de les TIC al servei de la salut (20-25 docents)
 • 1 de març de 2018: presentació del 2n informe intermedi – 19-20 de mars de 2018, Ulm (Alemanya): Reunió del Comitè de seguiment (20 participants)
 • 25 de juny – 7 de juliol de 2018, Wrexham (País de Gal·les): 2a edició de la Summer School (40-45 estudiants)

Seguiment financer

FINANÇAMENT UE

Un primer prefinançament corresponent al 40% de l’import màxim de la subvenció va ser transferit a l’AECT al setembre de 2016 (172.081,20 EUR).
Si el 70% del primer prefinançament haurà estat utilitzat l’1 de març de 2018, es pot sol·licitar un segon prefinançament del 40% (172.081,20 EUR) quan es presenti el segon informe intermedi; en cas contrari, s’ha de fer un tercer informe intermedi.
S’ha de presentar l’informe final fins el 31 d’octubre de 2019, 60 dies després del tancament del projecte. El saldo que rebrem, llavors, podrà ascendir a 86.040,60 EUR.

PAGAMENTS ALS SOCIS

S’ha definit un calendari de pagaments als socis, que està annexat als contractes bilaterals signats entre l’AECT i cada soci. Es defineixen 5 terminis de pagament, que intercalen bestretes i pagaments amb justificació de les despeses:

 • 1er pagament al març de 2017: 50% de gestió i implementació; 100% de M1; bestreta 50% de O1; bestreta 50% de subsistència C1;
 • 2n pagament al desembre de 2017 – amb justificació: 100% de M2; 50% de O1; 100% de viatges C1; 100% de viatges C4; 50% de subsistència C1; 100% de la subsistència C4;
 • 3er pagament al maig de 2018: 30% de gestió i implementació; bestreta 50% de O2; bestreta 50% de O3; 50% bestreta de la subsistència C2;
 • 4t pagament al desembre de 2018: 100% de M3 amb justificació; 50% O2 amb justificació; 50% O3 amb justificació; bestreta 50% de O4; bestreta 50%de O5; 100% de viatges C2 amb justificació; 100% de viatges C5 amb justificació; 50% de la subsistència C2 amb justificació; bestreta 50% de C3; 100% de la subsistència de C5 amb justificació;
 • 5è pagament després de la recepció del saldo – amb justificació: 20% de la gestió i execució; 100% de M4; 50% de O4; 50% de O5; 50% del viatge C3; 50% de subsistència C3.
logo-euroregio-pm-