WAT’SAVEREUSE

Background

Dades generals

  Projecte de sensibilització del sector turístic sobre legislació sobre estalvi i reutilització d’aigua.

Programa LIFE que segueix la línia de Governança i informació ambiental (GIE)

 

FLYER DIGITAL #WSR2

 

  Pressupost total: 1.587.985 EUR
Finançament de la UE: 873.391 EUR (55%)
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 3 anys del 1 de setembre de 2020 fins el 30 de setembre de 2023.

Partenariat / consorci

AECT Euroregio Pirineus-Mediterrània (EPM)

Pôle de l’Eau en régions Occitanie et Sud (Aqua-Valley)
Agence de Développement Economique de la Région Occitanie (AD’OCC)

Agència Balear per a la Qualitat de l’Aigua i el Medi Ambient (ABAQUA)
Associació Catalana per a la Innovació i la Interiorització del Sector de l’Aigua (CWP)
Fundació EURECAT (EURECAT)

Agència d’Estratègia Turística Illes Balears (AETIB)
Clúster de la indústria química Illes Balears (CLIQIB)
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)


Objectius generals

  L’objectiu general de WAT’SAVEREUSE:

és explicar els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals per promoure l’economia circular en el consum d’aigua, especialment a la indústria turística, amb l’objectiu d’estalviar tant aigua com la reutilització d’aigua, amb especial èmfasi en el entorn mediterrani.
El projecte ajudarà a pal·liar el problema mediambiental identificat (escassetat d’aigua i sequera) mitjançant la realització de campanyes de sensibilització dirigides a quatre grups objectiu i la definició de millors polítiques amb un impacte clar.

 


Objectius específics

Reduir el consum global d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels
Promoure i sensibilitzar els grups d’interès de la indústria turística per a la reutilització de l’aigua per tal d’explicar els beneficis de la implementació de la legislació sobre reutilització i millorar la percepció dels turistes sobre l’aigua recuperada
Animar la indústria turística a implementar almenys 5 solucions de reutilització d’aigua
Reforçar la governança de l’aigua mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor
Reduir el consum global d’aigua dolça en un 30%

Accions

Acció preparatòria:

consulta amb els grups d’interès i configuració del projecte

Accions d’implementació:

  • Desenvolupament de comunicacions: estratègia de comunicació i KPI
  • Desenvolupament de comunicacions des de la demanda: sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal comportament en el consum d’aigua.
  • Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta: compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a proveïdors
  • Desenvolupament de comunicacions per a comunitats locals
  • Governança i desenvolupament de polítiques de les autoritats regionals / locals
  • Activitats de rèplica i capitalització: replicació en altres regions de la UE. Desenvolupament de recomanacions polítiques, sistematització del coneixement i organització d’esdeveniments a mida
  • Suport per al desenvolupament de polítiques: adaptar les lliçons apreses del projecte a les estratègies regionals

 • Seguiment de l’impacte de les accions del projecte: rebeu comentaris de campanyes de comunicació, pilots i altres accions implementades
 • Sensibilització pública i difusió dels resultats: activitats de difusió generals i activitats de difusió tècnica al màxim

Es planificaran esdeveniments durant tot el projecte.


Destinataris

Turistes, sector privat (indústria turística), sector públic, autoritats regionals i locals, entitats nacionals i europees.


Resultats

L’equip AECT, com a soci principal, coordina el seguiment i la gestió del projecte, així com les accions de comunicació i difusió.


logo-euroregio-pm-