Accessibilitat

Background

La web de l’Euroregió s’està desenvolupant amb criteris d’accessibilitat: la navegació és coherent, els títols de les pàgines són accessibles, l’estructura de llistes és adequada i es  fa servir un llenguatge comprensible.

En aquesta línia al web Euroregió, encara s’està treballant per millorar-ne el comportament d’alguns mòduls. L’Euroregió manifesta el compromís de implementar millores d’accessibilitat a totes les funcionalitats.

El desenvolupament del web de l’Euroregió s’està realitzant tenint en compte les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

logo-euroregio-pm-