ECONOMIA

Background

L’Euroregió construirà una economia competitiva pel 2030: circular, neutra en emissions de carboni i recolzada per la transició digital.

Per tal d’aconseguir-ho, els seus objectius pel 2030 són :

Una economia circular capdavantera

La economia circular euroregional ha d’esdevenir de primer nivell europeu :

  • allargant el valor dels recursos a partir de la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la re-manufactura i el reciclatge, en especial dels materials tèxtils, plàstics, i elèctrics i electrònics (raes);
  • donant prioritat a la gestió integral del cicle de l’aigua (gestió, preservació i qualitat…).

Recerca de PIMES pel consorci I3

En el marc de la resposta a una convocatòria de projectes europeus amb objectiu de finançar Inversions Interregionals Innovadores, l’Euroregió Pirineus Mediterrània i entitats sòcies busquen Pimes per unir-se al consorci.

Busquem PIMES que proposin solucions en Economia Circular en el sector Agroalimentari i que tinguin necessitats d’inversions conjuntes en col·laboració amb altres Pimes Europees (Inversions Interregionals) en una cadena de valor. La tecnologia ha de tenir un nivell de maduresa en la escala TRL entre 6 – 9, fase scale-up.

Si el projecte està seleccionat, les PIMES podran beneficiar de Fons europeus per les seves inversions i d’un programa de suport dels socis i de les Agències d’Innovació Regionals.

Podeu completar aquí el formulari de cerca de socis. Si us plau ompliu amb precisió les descripcions, però teniu en compte de no revelar informació sensible en vista de la propietat intel·lectual. Aquest document no serà públic.

Una gestió integrada del territori

L’Euroregió prioritza una gestió integrada del territori, interior i litoral, basada prioritàriament en l’economia blava responsable, i que comporta:

  • una gestió integrada entre les zones de l’interior, litorals i insulars del territori;
  • uns sectors clau sostenibles: productes del mar, biotecnologies blaves, coneixement del litoral, gestió costanera, energia renovable, entre altres l’hidrògen pel transport marítim.
Els sectors estratègics clau

L’Euroregió prioritza una economia circular i transformada, centrada en tres sectors estratègics clau:

  • la bio-economia: l’Euroregió recolza el seu desenvolupament per esdevenir un territori sostenible i amb sobirania alimentària;
  • la salut: la cooperació és prioritària perquè el sector euroregional de la salut sigui punter a Europa, basant-se entre d’altres en una nova silver economy entorn a l’E-salut, la biosalut, i la salut i biodiversitat;
  • el turisme: l’Euroregió es compromet perquè la destinació turística euroregional, la primera al món, sigui sana, segura, resilient i es mantingui competitiva.
logo-euroregio-pm-