Documentació

Background

Posicionaments, Full de ruta, Memòries d’activitat, Galeria d’imatges i més AQUÍ

Sala de premsa


Documents fundacionals

Aquests són els documents fundacionals de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de la seva eina jurídica, l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AECT):

DOCUMENT

IDIOMES

30/11/2021: Nous estatuts i conveni de l’AECT Conveni | Convention EPM 2021 (CAT/FR)

Estatuts | Statuts EPM 2021 (CAT/FR)

27/10/2014: Declaració 10 anys de l’Euroregió Declaració (pdf) (CAT)
Déclaration (pdf) (FR)
Declaración (pdf) (ES)
27/10/2014: Nous estatuts de l’AECT Estatuts (pdf) (CAT)
Statuts (pdf) (FR)
Estatutos (pdf) (ES)
Estatuts (pdf) (OCC)
29/10/2009: Declaració 5è aniversari Declaració (pdf) (CAT)
Declaración (pdf) (ES)
Déclaration (pdf) (FR)
18/06/2009: Declaració de l’Eurocampus Déclaration (pdf) (FR)
Declaració (pdf) (CAT)
18/06/2009 : Estatuts de l’AECT Estatuts (pdf) (CAT)
Statuts (pdf) (FR)
Estatutos (pdf) (ES)
18/06/2009: Conveni de l’AECT Conveni (pdf) (CAT)
Convenio (pdf) (ES)
Convention (pdf) (FR)
03/12/2007: Declaració constitutiva de l’AECT Declaració (pdf) (CAT)
Déclaration (pdf) (FR)
29/10/2004: Declaració constitutiva de l’Euroregió Declaració (pdf) (CAT)
Declaración (pdf) (ES)
Déclaration (pdf) (FR)
19/10/1991: Carta de compromís de creació de l’Euroregió – 1991 Carta oficial (pdf) (CA/FR)

 

Deliberacions

 

DOCUMENT

IDIOMES

Assemblea general | Assemblée générale
18/03/24
Pressupost provisional 2024 / BP24 (CAT) | Budget prévisionnel 2024 / BP24 (FR)

Desplaçaments ext. Forfaits (CAT) | Déplacement ext. Forfaits (FR)

CA & CG23 (CAT)| CA & CG23 (FR)

CA23_Afectacions (CAT) | CA23_Affectations (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
08/09/23
Registre Assemblea (CAT) | Registre Assemblée (FR)

AEJ Actualització 1 (CAT) | AEJ Mise à jour 1 (FR)

Posicionament sequera (CAT)| Positionnement sécheresse (FR)

Smart Green Water (CAT) | Smart Green Water (FR)

Fashion Forward (CAT) | Fashion Forward (FR)

Desplaçaments exteriors (CAT) | Déplacements extérieurs (FR)

Taula efectius (CAT) | Tableau effectifs (FR)

DM al pressup. 1 (CAT) | DM au budget_1 (FR)

Anul·lació participació (CAT) | Annulation participation (FR)

Consulta escrita |  Consultation écrite
24/03/23
Deliberació CA&CG22 (CAT) | Délibération CA&CG22 (FR)

Deliberació Afectació CA22 (CAT) | Délibération Affectation CA22 (FR)

Deliberació BP23 (CAT) | Délibération Affectation BP23 (FR)

Deliberació AMIC (CAT) | Délibération Affectation AMIC (FR)

Consulta escrita |  Consultation écrite
10/02/23
Deliberació APC22 (CAT) | Délibération APC22 (FR)

Deliberació Reglament Temps de Treball (CAT) | Délibération Réglement Temps de Travail (FR)

 

Consulta escrita |  Consultation écrite
20/01/23
Deliberació AEJ (CAT) | Délibération AEJ (FR)

Deliberació Concurs Llengües (CAT) | Délibération Concours Langues (FR)

Deliberació DOB23 (CAT) | Délibération DOB23 (FR)

Deliberació President EPM (CAT) | Délibération President EPM (FR)

Consulta escrita |  Consultation écrite
20/06/22
Deliberació Micropyr IB (CAT) | Délibération Micropyr IB (FR)

Deliberació INTERREG EUROPE Greening the Blue (CAT) | Délibération INTERREG EUROPE Greening the Blue (FR)

Deliberació CES (CAT) | Délibération CES (FR)

Deliberació Dematerialització actes (CAT) | Délibération Dématérialisation actes (FR)

Deliberació M57 (CAT) | Délibération M57  (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
15/02/2022
Debat d’orientació pressupostària 2022 (CAT) | Débat d’orientation budgétaire 2022 (FR)

Presentació projecte Y4 GREEN ERF (CAT) | Dépôt projet Y4 GREEN ERF (FR)

Presentació projecte EnergyLife (CAT) | Dépôt projet EnergyLife (FR)

Consulta escrita | Consultation écrite
16/12/2021
Convocatòria Cultura (CAT) | Appel à projets Culture (FR)

Miro in Cube (CAT) | Miro in Cube (FR)

Conveni AMIC (CAT) | Convention AMIC (FR)

Modificació pressupostària 2 (CAT) | Modification budgétaire 2 (FR)

Décision Modificative n°2 (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
04/10/2021
Registre assemblea (CAT) | Registre assemblée (FR)

Modificació pressupostària 1 (CAT) | Modification budgétaire 1 (FR)

Estatuts i conveni (CAT) | Statuts et convention(FR)

Teletreball (CAT) | Télétravail (FR)

Taula efectius (CAT) | Tableau effectifs (FR)

Contractació pública (CAT) | Guide achat public (FR)

Annexe Guide achat public (FR)

RIS3 (CAT) | RIS3 (FR)

EDIH (CAT) | EDIH (FR)

Microprojectes (CAT) | Microprojets (FR)

Décision Modificative n°1 (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
29/04/2021
Deliberació CA&CG. (CAT) | Déliberation CA&CG. (FR)

Transaction préfecture 1.(FR)

Afectació. (CAT) | Affectation. (FR)

Deliberació BP. (CAT) | Déliberation BP. (FR)

Transaction préfecture 2. (FR)

Deliberació Full de Ruta. (CAT) | Déliberation Feuille de Route. (FR)

Transacció prefectura 3. (CAT) | Transaction Préfecture 3. (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
23/03/2021
Deliberació DOB. (CAT) | Délibération DOB 1.(FR)

Deliberació Microprojectes. (CAT) | Délibération Microprojets. (FR)

Consulta escrita | Consultation écrite
17/12/2020
MIRO IN CUBE (CAT) | MIRO IN CUBE (FR)

Deliberació Projectes i Plantilla (CAT)

Délibération Projets et tableaux des effectifs (FR)

Annex Déliberació Taula Attribució FS COVID-19 (CAT/FR)

Deliberació Elecció Presidenta (CAT)

Délibération Election Présidente (FR)

Assemblea general | Assemblée générale
22/10/2020
Deliberació Turisme (CAT) | Délibération Tourisme (FR)

Deliberació Projectes i Plantilla (CAT)

Délibération Projets et tableaux des effectifs (FR)

Deliberació Elecció Presidenta (CAT)

Délibération Election Présidente (FR)

 

Consulta escrita | Consultation écrite
30/06/2020
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
27/05/2020
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
31/03/2020
Deliberació (CAT)
Délibération 1 (FR)
Délibération 2 (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
06/02/2020
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
20/12/2019
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
09/12/2019
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
15/11/2019
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
26/09/2019
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
30/04/2019
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
19/03/2019
Deliberació (CAT)
Délibération 1 (FR)
Délibération 2 (FR)
Délibération 3 (FR)
Délibération 4 (FR)
Assemblea general 01 | Assemblée générale 01
04/02/2019
Deliberació 1 (CAT)Délibération 1 (FR)
Deliberació 2 (CAT) | Délibération 2 (FR)
Assemblea general 02| Assemblée génerale 02
04/02/2019
Deliberació 3 (CAT) Délibération 3 (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
28/12/2018
Deliberació 1 (CAT) Délibération 1 (FR)

Deliberació 2 (CAT) | Délibération 2 (FR)

Convention 1 (FR)
Conveni 2 (CAT)Convention 2 (FR)

Consulta escrita  | Consultation écrite
28/09/2018
Deliberació 1 (CAT) | Délibération 1 (FR)

Deliberació 2 (CAT) | Délibération 2 (FR)

Délibération 3 (FR)

Assemblea general | Assemblée génerale
14/06/2018
Deliberació 1 (CAT) | Délibération 1 (FR)
Deliberació 2 (CAT) | Délibération 2 (FR)
Délibération 3 (FR)
Délibération 4 (FR)
Délibération 5 (FR)
Consulta escrita  | Consultation écrite
27/09/2017
Deliberció (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée génerale
23/06/2017
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita  | Consultation écrite
22/06/2017
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
30/05/17
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
23/03/17
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita |  Consultation écrite
06/03/17
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Assemblea general | Assemblée générale
24/02/2017
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)
Consulta escrita | Consultation écrite
20/01/2017
Deliberació (CAT) | Délibération (FR)

Posicionaments i full de ruta

Juny de 2023. Posicionament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània sobre la sequera i la gestió de l’aigua

Posicionament (CAT/FR)


Febrer de 2023. Declaració de les Presidentes i President de l’Euroregió a favor de la Macroregió mediterrània

Declaració (pdf) (CAT/FR)


Octubre de 2021. Pacte euromediterrani per a la Mitigació i l’Adaptació al Canvi climàtic

Posicionament (pdf) (CAT)
Positionnement (pdf) (FR)
Positioning (pdf) (EN)


Juny de 2021. Full de ruta 2021-2030 

Full de ruta 2021-30 | EPM (pdf) (CAT)
Feuille de route 2021-30 | EPM (pdf) (FR)
Fuèlha de rota 2021-30 | EPM (pdf) (OCC)
Hoja de ruta 2021-30 | EPM (pdf) (ES)
Roadmap 2021-30 | EPM (pdf) (EN)


Abril de 2021. Posicionament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània sobre l’Estratègia Forestal Europea

Posicionament  (pdf) (CAT)
Positionnement (pdf) (FR)
Positioning (pdf) (EN)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Posicionament (pdf) (OCC)


Març de 2021. Aliança per la cooperació mediterrània 

MCA Statement EC Mediterranean Agenda (pdf) (EN)


Març de 2019. L’Euroregió Pirineus Mediterrània post-2020

Document post-2020 (pdf) (CAT)
Document post-2020 (pdf) (FR)
Document post-2020 (pdf) (ES)
Document post-2020 (pdf) (EN)


Febrer de 2019. Aliança per la cooperació mediterrània 

Document sobre l’Aliança (pdf) (FR)
Document sobre l’Aliança (pdf) (CAT)
Document sobre l’Aliança (pdf) (ES)
Document sobre l’Aliança (pdf) (EN)


Novembre de 2018. Posicionament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània sobre el futur del programa Horitzó Europa (FP9)

Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Positionnement (pdf) (FR)
Positioning (pdf) (ES)


Maig de 2018 Conclusions de la conferència sobre el futur d’Europa (Declaració d’Atenes)

Declaració d’Atenes (pdf) (EN)


Octubre de 2015. Declaració institucional sobre la situació del refugiats a la Mediterrània 
Contribution (pdf) (FR)
Posicionament (pdf) (CAT)


Juliol de 2013. L’Eurorégio reclama que el govern francès faci efectiu l’any 2020 el tram d’alta velocitat Montpellier-Perpignan
Carta al govern francès (pdf) (FR)


Octubre de 2012. Declaració comuna “Transports i infraestructures de l’Euroregió Pirineus Mediterrània”
Posicionament (pdf) (CAT i FR)


Octubre de 2012. Declaració comuna “L’Euroregió Pirineus Mediterrània, una porta de creixement en el marc d’un veritable pol de recerca i d’innovació al sud d’Europa””
Posicionament (pdf) (CAT i FR)


Febrer de 2011. Contribució de la Euroregió Pirineus Mediterrània a las conclusions del 5è  informe sobre la cohesió econòmica, social i territorial
Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Contribution (pdf) (FR)
Contribution (pdf) (EN)


Juliol de 2010. Les Euroregions: una cooperació integrada al servei de la política de cohesió econòmica, social i territorial
Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Contribution (pdf) (FR)


Juliol de 2006 : Carta Oberta a Dominique Galouzeau de Villepin, primer ministre del govern francès, i a José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol: “L’enllaç europeu del TGV per l’Euroregió, inajornable”


Febrer de 2006: Declaració conjunta sobre els transports a l’Euroregió


Febrer de 2006 : “Recolzament dels membres de l’Euroregió a la consideració de les Illes Balears com a regió transfronterera”


Abril de 2004 : “Memoràndum de suport a les empreses i les activitats per a una cohesió econòmica, social i territorial sostenible desprès del 2007 en una Europa ampliada”


Abril de 2004 : Trobada amb el President de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, i presentació de l’Euroregió a les institucions comunitàries

Març de 2021. Aliança per la cooperació mediterrània 

MCA Statement EC Mediterranean Agenda (pdf) (EN)


Març de 2019. L’Euroregió Pirineus Mediterrània post-2020

Document post-2020 (pdf) (CAT)
Document post-2020 (pdf) (FR)
Document post-2020 (pdf) (ES)
Document post-2020 (pdf) (EN)


Febrer de 2019. Aliança per la cooperació mediterrània 

Document sobre l’Aliança (pdf) (FR)
Document sobre l’Aliança (pdf) (CAT)
Document sobre l’Aliança (pdf) (ES)
Document sobre l’Aliança (pdf) (EN)


Novembre de 2018. Posicionament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània sobre el futur del programa Horitzó Europa (FP9)

Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Positionnement (pdf) (FR)
Positioning (pdf) (ES)


Maig de 2018 Conclusions de la conferència sobre el futur d’Europa (Declaració d’Atenes)

Declaració d’Atenes (pdf) (EN)


Octubre de 2015. Declaració institucional sobre la situació del refugiats a la Mediterrània 
Contribution (pdf) (FR)
Posicionament (pdf) (CAT)


Juliol de 2013. L’Eurorégio reclama que el govern francès faci efectiu l’any 2020 el tram d’alta velocitat Montpellier-Perpignan
Carta al govern francès (pdf) (FR)


Octubre de 2012. Declaració comuna “Transports i infraestructures de l’Euroregió Pirineus Mediterrània”
Posicionament (pdf) (CAT i FR)


Octubre de 2012. Declaració comuna “L’Euroregió Pirineus Mediterrània, una porta de creixement en el marc d’un veritable pol de recerca i d’innovació al sud d’Europa””
Posicionament (pdf) (CAT i FR)


Febrer de 2011. Contribució de la Euroregió Pirineus Mediterrània a las conclusions del 5è  informe sobre la cohesió econòmica, social i territorial
Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Contribution (pdf) (FR)
Contribution (pdf) (EN)


Juliol de 2010. Les Euroregions: una cooperació integrada al servei de la política de cohesió econòmica, social i territorial
Posicionament (pdf) (CAT)
Posicionamiento (pdf) (ES)
Contribution (pdf) (FR)


Juliol de 2006 : Carta Oberta a Dominique Galouzeau de Villepin, primer ministre del govern francès, i a José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol: “L’enllaç europeu del TGV per l’Euroregió, inajornable”


Febrer de 2006: Declaració conjunta sobre els transports a l’Euroregió


Febrer de 2006 : “Recolzament dels membres de l’Euroregió a la consideració de les Illes Balears com a regió transfronterera”


Abril de 2004 : “Memoràndum de suport a les empreses i les activitats per a una cohesió econòmica, social i territorial sostenible desprès del 2007 en una Europa ampliada”


Abril de 2004 : Trobada amb el President de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, i presentació de l’Euroregió a les institucions comunitàries

Estudis

En el marc del projecte europeu KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SMEs in the context of the INTERREG-EUROPE programme), l’Euroregió va encomanar la realització de l’estudi relatiu a les barreres a la cooperació transfronterera (2021):
Guia sobre els obstacles a la cooperació transfronterera de les pimes a l’Euroregió (pdf) (CAT)
Guide sur les freins à la coopération transfrontalière des PME de l’Eurorégion (pdf) (FR)
També es va elaborar el document de la RIS3 – Estratègia d’Innovació Intel·ligent 2021-2027 de l’Euroregió:
Document RIS3 EPM 2021-27 pdf (CAT)
Document RIS3 EPM 2021-27 pdf (FR)

La col·lecció ‘Estudis Euroregió’ recull els treballs que van rebre els Ajuts Euroregió en la modalitat d’estudis econòmics i socials en el marc del Programa per a l’impuls de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. (Resolució PRE/3323/2006, de 19 d’octubre):

 • El sistema ferroviari al territori de l’Euroregió Pirineus Mediterrània: potencialitats i febleses
  Rapport (pdf) (FR)
  Informe sencer (pdf) (CAT)
 • L’accessibilitat i la mobilitat aèries a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
  Volume I (pdf) (FR)
  Volume II (pdf) (FR)
  Volum I (pdf) (CAT)
  Volum II (pdf) (CAT)
 • Demografia empresarial en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
  Rapport (pdf) (FR)
  Informe sencer (pdf) (CAT)
 • El potencial comercial de les ciutats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
  Rapport (pdf) (FR)
  Informe sencer (pdf) (CAT)
 • Turisme residencial i índex de substituïbilitat entre diferents allotjaments
  Informe sencer (pdf) (CAT)
 • Diagnòstic economicofinancer de les empreses de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
  Volum I (pdf) (CAT)
  Volum II (pdf) (CAT)

A més al gener del 2009 es va presentar el llibre ‘Euroregió Pirineus Mediterrània. Un valor afegit’, escrit per Casimir Dalmau amb la col·laboració de Rosa Palern i Elisabet Nebrera i editat per l’Institut d’Estudis Autonòmics junt amb la Direcció d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea. Va ser encarregat el Govern de les Illes Balears durant l’any de presidència de l’Euroregió.
Descarregar: ‘Euroregió Pirineus Mediterrània. Un valor afegit’

logo-euroregio-pm-