Ensenyament superior i recerca

Background

Des del 2009, l’Euroregió impulsa l’Eurocampus Pirineus Mediterrània, eina per ajudar les universitats i centres de recerques euroregionals a cooperar entre ells. 

Aquest Eurocampus materialitza aquesta voluntat per tal de donar suport a un conjunt euroregional de més de 700 000 estudiants, professors i  investigadors al 2020.

Les convocatòries en el marc del Eurocampus han assolit més d’1 millió d’euros d’ajuda entre 2009 i 2020.

L’Eurocampus s’ha estructurat entorn la mobilitat, l’intercanvi de coneixements, la cooperació en matèria de recerca i d’innovació així com l’establiment de xarxes entre professors, investigadors i el món de l’empresa.

L’objectiu de l’Euroregió a travès de l’Eurocampus és «articular el conjunt d’agents de l’educació superior i de la recerca de l’Euroregió i incrementar l’atractivitat del territori».

L’objectiu pel 2030, serà d’ajudar més encara les universitats, els seus centres de recerca i els seus estudiants i investigadors per tal de ser preparats pels reptes de l’ensenyament i de la recerca del futur en un context cada vegada més incert.

Dispositius en el marc de l’Eurocampus, destinats a l’Ensenyament superior i la recerca:

Fons COVID:

El fons euroregional Covid-19 pretén facilitar la continuïtat del ensenyament, la cooperació entre universitats i la inclusió de tots els estudiants tot i les restriccions degudes a les crisis sanitàries.

Xec Eurocampus:

Actualment el dispositiu xec mobilitat «Eurocampus» és accessible per a tots els estudiants de Màster i llicenciatures procedents del territori euroregional i que marxen en mobilitat a alguna de les tres regions. Els permet rebre aquesta ajuda de 600 euros. En trobareu aquí el tríptic que n’explica les modalitats generals.

Cotuteles de tèsis:

L’Euroregió ha recolzat unes cotuteles de tesis per tal d’enfortir les relacions de recerca entre universitats.

Dobles titulacions:

Per altra banda, l’Euroregió promou les dobles titulacions i afavoreix la mobilitat del professorat i dels investigadors mitjançant ajudes específiques.

Participació a projectes europeus:

Globalment l’Euroregió proposa ajudar les seves universitats gràcies a la cooperació en el marc euroregional, però també europeu. Per tal, ha participat per exemple com a líder en el marc del projecte europeu finançat per Erasmus +, EHealthEurocampus, conjuntament amb unes universitats del seu territori i d’Europa, per tal de desenvolupar les formacions i les relacions entre les universitats del món de la sanitat i el de l’enginyeria.

Ajudes i subvencions


Veure tots

Arxiu ajuts i subvencions


Veure tots
logo-euroregio-pm-