Innovació i turisme

Background

L’Euroregió va establir el 2014 la seva Estratègia d’Especialització Intel·ligent en Investigació e Innovació, RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) que defineix els sectors estratègics d’innovació compartits pels 3 territoris: ehealth i biosalut, agroalimentari, aigua i turisme.

Al 2020, davant la pandèmia, l’Euroregió Pirineus Mediterrània va llançar un fons euroregional Covid específic, que es desglossa per grans sectors estratègics, amb la innovació al servei d’una Euroregió amb sobirania agroalimentària, i en turisme, actuar perquè l’Euroregió esdevingui una destinació sana, segura i resilient.

Pel 2021, aquesta estratègia d’especialització s’actualitzarà per al període 2021/2027, en línia amb les prioritats europees establertes en el marc del pla de recuperació NEXT de la UE i en el Pacte Verd.

El nou full de ruta euroregional pel 2030 inclourà la innovació com a eix transversal al servei d’un desenvolupament sostenible del territori euroregional, basant-se en una economia competitiva: circular, neutra en emissions de carboni i recolzada per la transició digital.

Pel que fa al turisme, continuarà sent un sector clau i competitiu com a base que permeti a l’Euroregió promoure una economia circular i transformadora.

Com a recordatori, en el seu full de ruta 2017/2020, l’Euroregió va establir un pla d’acció per:

  • esdevenir un centre de cooperació de referència en innovació;
  • donar suport a la innovació, al desenvolupament empresarial i les seves xarxes: l’Euroregió com a catalitzador :
  • actuar en l’ambit mediterrani entorn al “creixement blau”, és a dir principalment lligat a l’aigua i al turisme sostenible; per assolir aquest objectiu, s’han desenvolupat projectes de cooperació i es recolzen joves empreses innovadores en turisme sostenible, en el marc del projecte MIRO in Cube entre d’altres;
  • consolidar l’oferta de formació d’ensenyament superior i aprenentatge i la seva adaptació al teixit econòmic euroregional.

De manera més general, l’Euroregió obra convocatòries de projectes o convocatòries d’expressió d’interès per assolir aquests objectius i donar suport al teixit econòmic euroregional i, en particular, a la capacitat d’innovació de les pimes euroregionals. Per a això, es recolza en agències de desenvolupament regionals i clústers sectorials presents al territori.

logo-euroregio-pm-