Y4 GREEN ERF

Background

Projecte Youth 4 Green ERF


Dades generals

Programa: DG REGIO – Comissió Europea

Prioritat: Comunicar la política de cohesió i les conseqüències del Pacte Verd europeu en la vida quotidiana dels ciutadans de l’euroregió, fent èmfasi en els joves del territori.

Objectiu específic: Adaptar la comunicació fent les decisions de la UE més properes als ciutadans euroregionals, il·lustrar la connexió entre la política de cohesió de la UE i els ciutadans del territori, despertar l’interès dels joves per les qüestions europees, especialment les mediambientals, i implicar els joves en el disseny i implementació d’aquesta campanya de sensibilització.

Pressupost total: 283 055,66 EUR
Finançament de la UE: 226 444,53 EUR
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 1 any

Partenariat / consorci

Euroregió Pirineus Mediterrània AECT

AMIC | Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
JEF Catalunya | Joventut Europea Federalista de Catalunya

Universitat de Girona | Europe Direct Girona

AMIC | Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

JEF Illes Balears | Joventut Europea Federalista de les Illes Balears
ED Prades | Agence de Développement rural Europe et territoires association
JET | Jeunes Européens Toulouse


Objectius generals

Youth for green Euro Regio Future és un projecte de campanya de comunicació euroregional personalitzada, multilingüe, sobre la política de cohesió de la UE. Està creat per i per a joves i es basa en la cooperació territorial sostinguda a llarg termini entre les 3 regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània/EPM (Regió d’Occitània, Generalitat de Catalunya i Govern de les Illes Balears).

Amb un consorci de 6 socis en representació de governs, entitats locals, universitats i entitats juvenils del territori de l’EPM que presenten estructures amb experiència en les xarxes de comunicació de la UE, el projecte Y4 GREEN ERF aborda les 5 prioritats de la poIítica de cohesió 2021-2027 per augmentar la consciència de la població sobre els resultats de la política regional de la UE i l’impacte en la vida dels ciutadans i en el desenvolupament sostenible del territori euroregional. Així, el focus principal de la campanya s’estructura entorn la prioritat de fer l’Europa més verda: l’EPM té 35 àrees naturals terrestres, marines i costaneres.

El seu principal objectiu són els joves, inclosos els que tenen menys oportunitats (formació professional, escoles de segona oportunitat o joves migrants). Y4-GREEN-ERF, a través d’una xarxa de mitjans de proximitat, canals de comunicació originals i amplis (mini-documentals, vídeos amb imatges, xarxes socials) adapta a un enfocament euroregional els temes més rellevants del Pacte Verd Europeu (adaptació al canvi climàtic, preservació del medi ambient i de la biodiversitat…), temes que van més enllà de les fronteres.


Objectius específics

Aquest projecte pretén:

  • Adaptar la comunicació mitjançant una perspectiva euroregional al cor del projecte europeu. El projecte fomenta accions de comunicació clàssiques i en línia que cobreixen el territori de l’EPM, així com campanyes de xarxes socials. Aquestes campanyes van molt més enllà del marc tradicional de comunicació sobre política de cohesió, de fet el canvi climàtic i la protecció del medi ambient no coneix fronteres.
    Es mesuraran a través del nombre de suports que transmeten la campanya i els seus àmbit geogràfic (destinataris: almenys 3 entitats col·laboradores i 5 socis mitjans segons diferents categories -premsa impresa i en línia, ràdios…- a cada regió), inclòs també el total nombre de publicacions (objectiu: almenys 20 publicacions/continguts diferents a la zona euroregional).
  • Il·lustrar la connexió entre el futur dels ciutadans de l’Euroregió i la Política de Cohesió de la UE. El projecte se centrarà en el resultat de bones pràctiques basades en projectes del període 2014-2020 i la primera part del període actual de la política de cohesió 2021-2027 i relacionada amb el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Això es mesurarà a través de diversos missatges emesos (objectiu: almenys 2 pòsters/taulers, 4 vídeos > 3 mini-documentals/entrevistes + 1 vídeo curt i 1 àudio, i 20 continguts per a mitjans locals eureregionals (articles, reportatges, entrevistes…) i 50 posts a les xarxes socials, amb efecte multiplicador per compartir en línia).
  • Despertar l’interès dels joves, dels ciutadans i dels mitjans de comunicació per les qüestions europees. Això es mesurarà a través del nombre de persones implicades en les accions realitzades (objectiu: 50 com a mínim) o assolit a través dels mitjans de comunicació (estadístiques en línia i de mitjans; objectiu: 50.000).
  • Implicar els joves en el disseny i implementació del projecte. L’objectiu és elevar la sensibilització entre els ciutadans que no coneixen la UE i la seva acció, mitjançant una original comunicació multilingüe que també pot agradar als mitjans de comunicació. Aquesta és una campanya doble: directa (per i per a joves) i indirecta (comunicació sobre comunicació).
    Els resultats s’avaluaran a partir del nombre de joves implicats (objectiu: almenys 1.000 participants a través d’activitats presencials i en línia i un fòrum juvenil).

Accions

Les accions del projecte a implementar, que complementen el Full de Ruta de l’EPM 2021-2030, es co-construiran de baix a dalt dinàmiques i adaptades a la realitat de cada territori de l’EPM, utilitzant les seves 4 llengües diferents (català, castellà, francès, occità).

Fora de línia, es preveuen almenys 15 esdeveniments euroregionals i un Fòrum Euroregional de Joventut. Y4-GREEN-ERF espera afectar 50.000 ciutadans euroregionals i implicar directament 1.000 joves, aprofitant la recentment creada Assemblea Euroregional de Joves.

 

🟢 Ja hem inaugurat el YOUTH PANEL!!! 🟢

Es reuniran joves del territori euroregional per consultar i participar activament en el debat entorn el projecte Youth 4 Green ERF sobre la comunicació del Pacte Verd europeu i la seva implementació en aquest territori 🌳🌿

 

🟢 Ja hem realitzat animacions a Catalunya i Occitània! 🟢

🌳 A la demarcació de GIRONA 🌳

🌿 A la demarcació de TARRAGONA 🌿

🍃 A la regió d’OCCITÀNIA 🍃


Destinataris

El seu principal objectiu són els joves, inclosos els que tenen menys oportunitats (formació professional, escoles de segona oportunitat o joves migrants).


Rol de l'Euroregió

L’equip de l’Euroregió, com a líder, coordina el seguiment i la gestió del projecte, així com les accions de comunicació i difusió.


Xarxes Socials

logo-euroregio-pm-