CESAM

Background

Projecte CESAM

ECONOMIA CIRCULAR I SOLUCIONS SOSTENIBLES PER AL SECTOR AGROALIMENTARI
A LA MEDITERRÀNIA

Governança i informació

    EISMEA | I3   

 

 

 


Dades generals

Programa FEDER Instrument d’Inversions Interregionals de Innovació (I3)
Gestionat per l’Agència executiva del Consell europeu de la innovació i de les PiMEs (EISMEA)
Pressupost total: 3 022 935 EUR
Finançament de la UE: 2 116 053 EUR (70%)
Cofinançament: cada soci aportarà els seus fons propis representant el 30% de les despeses eligibles totals.
Durada: 3 anys, de l’1 de setembre de 2023 al 31 d’agost de 2026

Consorci | Partenariat

Entitat líder:

EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA AECT – 1 145 734 €

Socis

Agències de dessenvolupament regional o clústers:
AGRI SUD OUEST INNOVATION (ASOI) – 228 041 €
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE LA EMPRESA (ACCIÓ) – 222 376 €
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT) – 216 324 €

PiMEs:
NewTimes NOUVELLES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES – 215 284 €
Asclepios Tech – 339 045 €
Terracor – 153 787 €
Derypol – 233 962 €
GoZeroWaste – 268 383 €

Soci associat:
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’OCCITANIE (AD’OCC


Objectius

El projecte CESAM (Economia Circular i Solucions Sostenibles per al Sector Agroalimentari a la Mediterrània) reuneix 9 socis de les regions europees d’Occitània, Catalunya i Balears amb objectius comuns per al sector agroalimentari: l’economia circular i la sostenibilitat. Els 3 territoris formen un espai lògio de cooperació amb objectius i prioritats similars. La estructura pública de cooperació en aquesta zona és l’Euroregió Pirineus Mediterrània (AECT).

Dels nou socis, quatre són socis institucionals dels ecosistemes regionals d’innovació (agències regionals d’innovació, clústers i administracions públiques especialitzades) i els altres cinc són PIMEs amb necessitats específiques d’inversió per desenvolupar les solucions innovadores: NewTimes (OCC), Asclepios Tech (OCC), Terracor (IB), Derypol (CAT) i GoZeroWaste (CAT). Amb aquest consorci, el projecte CESAM pretén promoure solucions innovadores d’economia circular i sostenibilitat per a les tres regions, amb un fort potencial de desenvolupament a altres regions europees. El projecte es compon de 4 subprojectes dinversió que es completaran mitjançant una convocatòria oberta de projectes.

El projecte CESAM i el sistema de vals associats se centraran en 4 tipus de solucions sostenibles i d’economia circular:

1. Tractament i reciclatge d’aigües industrials / Ús concertat de l’aigua
2. Envasos: ecodisseny / sense plàstic, nous materials o solucions circulars
3. Optimització de processos i processos circulars: reducció de residus
4. Recuperació de coproductes.

A més del suport directe a les PIME participants en el projecte, els socis assentaran les bases d’una cooperació a llarg termini a les respectives cadenes de valor i a les regions concernides. Les accions inclouran activitats de desenvolupament de capacitats per donar suport als ecosistemes d’innovació a les regions menys desenvolupades, així com activitats per al desenvolupament interregional i europeu de les nostres PIMEs sòcies.


Suport financer a tercers | Pla de finançament en cascada

L’originalitat d’aquest projecte rau en el sistema de finançament en cascada (cascade funding scheme) que s’engegarà, amb un pressupost global de 900.000 euros (un màxim del 30% del pressupost total).

S’espera que unes vint PiMEs rebin finançament.
El percentatge de finançament serà del 100%. El finançament màxim per a cada PIME serà de 60.000 euros, és a dir, la subvenció per a cada PiME es limitarà a aquesta quantitat, encara que presenti projectes per a un o diversos reptes.
Els projectes d’innovació prevists podran ser individuals o col·laboratius (es fomentaran els projectes col·laboratius interregionals).

Socis del projecte i representants institucionals durant el kick off a Perpinyà, el dia 17/10/23.
logo-euroregio-pm-