Fashion Forward

Background

Projecte Fashion Forward


Dades generals

Programa: INTERREG SUDOE

Prioritat SUDOE nº2: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el sud-oest europeu mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius.
Objectiu específic 1.4: Desenvolupar capacitats per a l’especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria.

Pressupost total: 1 553 248 EUR
Finançament de la UE: 1 094 018,89 EUR (fons FEDER 75%)
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 2,5 anys entre gener 2024 i juny 2026

Partenariat / consorci

Euroregió Pirineus Mediterrània AECT

Coleo Recycling SL

 

Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuario de Portugal CITEVE

MODACC – Clúster català de la moda (cap de fila)

Fundació Deixalles

Têxteis Penedo S.A
Agència de residus de catalunya – ARC

 


Recycl’Occ Textile

Município de Vila Nova de Famalicao


Objectius generals

L’objectiu principal de Fashion Forward és impulsar la transformació de la indústria de la moda del SUDOE, especialment a les àrees rurals, cap a un model més sostenible, intel·ligent i digital adaptat a les noves regulacions europees. Per això, el consorci fomentarà l’activació de la cadena de valor dels materials tèxtils provinents del residu tèxtil postconsum i en promourà la incorporació a les col·leccions de moda de les empreses dels territoris del projecte. Fashion Forward dissenyarà i desplegarà una estratègia holística transnacional per crear les capacitats dels agents clau de la cadena del valor del tèxtil i de la moda i així abordar els reptes clau de la transició industrial, tecnològica i de neutralitat climàtica. Les empreses es troben al centre de les accions, si bé no és viable superar els reptes imminents sense donar suport i col·laborar també amb altres agents com els municipis, les associacions de reciclatge o els consumidors.


Objectius específics

  • Consensuar i dissenyar una estratègia holística i transnacional que impulsi la circularitat a la indústria del tèxtil i la moda als territoris del SUDOE, adaptada a les necessitats dels diferents agents de la cadena de valor
  • Crear les capacitats necessàries i sensibilitzar els actors clau de la cadena valor de la indústria de la moda i tèxtil perquè actuïn com a agents del canvi en la transformació a un model circular
  • Desplegar una bateria d’accions pilot derivades de l’estratègia transnacional per testejar i avaluar mesures efectives de canvi cap a un model sostenible, intel·ligent i digital

Accions

Una Estratègia transnacional holística per a la transformació industrial tèxtil/moda cap a un model circular consensuat que doni resposta als requeriments provinents de la UE per a cadascun dels grups objectiu i agents cadena valor. Recolzada per 3 plans d’acció locals (un per país) per garantir el desplegament correcte de l’estratègia a cada un dels territoris, assignant rols i lideratges, calendaritzant i pressupostant les activitats, identificant grups objectiu, etc.

3 pilots empresarials: COLEO capacitarà socis de FR, ES i PT en tecnologia de classificació de residu tèxtil postconsum; Recycl’Occ desenvoluparà solució per al reciclatge de residus tèxtils basada en la tecnologia Picvisa i associació amb Coleo; 3) Texteis Penedo i CITEVE desenvoluparan noves fibres a partir de residu tèxtil. Un altre pilot es relaciona amb aplicar gamificació a 50 escoles per canviar mentalitats; MODACC desenvoluparà una metodologia per mesurar impacte ambiental.


Destinataris

Empreses grans de la industria tèxtil i de la moda, PIME’s, autoritats públiques nacionals, regionals i locals, proveïdors d’infraestructures i serveis (públics), centres educatius i de formació, escoles, entitats de suport a empreses, Agrupacions europees de cooperació territorial, associacions de recollida de residus, centres tecnològics i de coneixement (universitats), públic general.


Rol de l'Euroregió

L’equip de l’Euroregió serà responsable de l’estudi sobre el cicle de l’aigua en la indústria tèxtil de la regió SUDOE i de la capitalització del projecte.


logo-euroregio-pm-