Notes de premsa

El Fons d’Ajut Euroregional destina 100.000€ a accions ambientals per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

Background

L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19

El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambient i canvi climàtic, ensenyament superior, turisme i cultura

D’una banda, l’Euroregió destinarà 70.000€ per avançar cap a una vertadera economia circular, especialment, en l’àmbit del reciclatge i l’aprofitament dels recursos tèxtils. De l’altra, destinarà 30.000€ per promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 a través de la sostenibilitat i la resiliència

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des del febrer del 2019

L’EPM destinarà 100.000€ del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19 específicament a l’àmbit del medi ambient i de la lluita contra el canvi climàtic. Aquests 100.000€ es desglossaran en dues línies d’ajut.

D’una banda, l’EPM preveu realitzar un projecte d’inserció social a través del reciclatge i la reutilització de residus, especialment els provinents del sector tèxtil. Es tracta, per tant, de potenciar l’economia circular i d’afavorir el medi ambient a través del vessant social. Aquesta línia disposarà d’un ajut per un import de 70.000€.

De l’altra, l’EPM aposta per finançar l’estudi de l’impacte de les polítiques públiques sobre el medi ambient, especialment en el marc post-covid, a través d’especialistes en la matèria, sobretot pel que fa al canvi climàtic. En aquest sentit, s’identificaran els sectors i ecosistemes amb més potencial per avançar cap a la sostenibilitat i la resiliència. Aquesta línia disposarà d’un import de 30.000 €.

Per presentar-se al fons d’ajut, és imprescindible tenir coneixement previ dels principals sectors econòmics de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i tenir coneixements previs en el camp de les polítiques de transició ecològica, transició energètica i de sostenibilitat.

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19 al web www.euroregio.eu (apartat d’ajut i subvencions).

 


Descàrregues 

Nota de premsa

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-