Notes de premsa

El Fons d’Ajut Euroregional destina 200.000€ la innovació per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

Background

L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19

El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambient i canvi climàtic, ensenyament superior, turisme i cultura

L’objectiu del fons respecte al sector de la innovació és destinar 200.000€ al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària

L’Euroregió espera millorar els projectes innovadors de l’àmbit agroalimentari que tinguin impacte en les cadenes de valor de producció i distribució. També vol millorar els projectes de foment de la connexió d’entitats del’ecosistema del sector agroalimentari innovador de l’Euroregió

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des del febrer del 2019

L’EPM destinarà 200.000€ del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19 a l’àmbit de la innovació a través,principalment,de projectes de cooperació en transferència de tecnologia en l’àmbit agrícola i/o agroalimentari.

Les candidatures hauran de tenir, com a mínim, tres socis(un per membre implicat de l’Euroregió Pirineus Mediterrània) i oferir una participació oberta dins del projecte amb diferents possibilitats, entre les quals un mínim de dues empreses i un centre tecnològic, un clúster o qualsevol altra organització de recerca pública o privada. Un altre exemple de participació de socis al projecte podria ser un representant de cada sector, és a dir, un d’entitats d’ensenyament superior,un d’indústria o servei a la indústria i un altra de l’administració o organismes públics o d’interès públic.

A més a més,el projecte haurà de proposar tecnologia innovadora, ja desenvolupada i transferible al sector identificat.

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19 al web www.euroregio.eu(apartat d’ajut i subvencions)


Descàrregues:

Nota de premsa

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-