Notes de premsa

L’EPM liderarà un projecte europeu de gairebé 3 milions d’euros per optimitzar el funcionament dels ports petits i mitjans mitjançant la implantació d’eines innovadores

Background

El projecte, finançat pel programa europeu Interreg MED, inclourà deu socis: Ports Illes Balears, Ports de la Generalitat de Catalunya, Port de Seta, Port de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, la Universitat de Rijeka,SAS Noveltisi l’EPM

El projecte començarà aquest mes de generi s’allargarà durant tres anys, fins al juny del 2022

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer del 2019

La Comissió Europea finançarà el projecte europeu PSAMIDES, liderat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc del programa de cooperació territorial Interreg MED. L’objectiu principal de PSAMIDES, que compta amb un pressupost que ronda els tres milions d’euros (2,4M€ dels quals finançats per FEDER/IPA), és els següent:

Optimitzar el funcionament dels ports petits i mitjans –i també dels esportius–a través de la implantació d’eines innovadores que ajudin a gestionar els fluxos turístics, a controlar millor els costos, a proporcionar més serveis als usuaris i a estimular, precisament, l’eco-innovació d’aquests ports tot reduint les externalitats ambientals negatives derivades de l’activitat turística.

Per aconseguir-ho, PSAMIDES se centrarà en dues grans línies de treball:

  1. Crear una comunitat de creixement blau de ports petits i mitjans. Tot adoptant un enfocament transnacional, PSAMIDES vol aconseguir que els ports petits i mitjans puguin crear un ecosistema de negocis integrat que doni suport a la innovació i permeti superar la limitació de fons i de personal actual amb l’objectiu que aquests mateixos ports puguin identificar, per si sols, quines són, en cada cas,les solucions més efectives.
  2. Millorar la governança del creixement blau. PSAMIDES vol crear una eina i una metodologia de governança multinivell efectives que permetincapitalitzar les experiències de gestió, que es podrien reproduir en centenars de ports de l’àreaMED.

PSAMIDES posarà en relació dos sectors fonamentals de l’anomenat “creixement blau”. D’una banda, els ports i, de l’altra, el turisme costaner i marítim. Segons estudis de l’Euroregió, aquests dos sectors, combinats,representen el 51% del valor afegit brut, el 69% dels llocs de treball i el 61% dels beneficis del total de l’economia blava de la Unió Europea, que es troba concentrada de manera especial a l’àreaMED.

Cal tenir en compte que una part important del turisme de l’àreaMED, que es canalitza a través dels ports petits i mitjans, també es concentra a les zones costaneres. De fet, la gran quantitat de ports d’aquestes dimensions és una de les especificitats de l’àrea MED. També ho és el fet que aquests ports juguin un paper fonamental a l’hora d’articular el turisme costaner i marítim tot connectant el rerepaís i les comunitats.

Els ports petits i mitjans, amb les seves zones esportives, iots, activitats de creuer i les indústries turístiques relacionades són un factor clau de competitivitat a l’àreaMED.

En el marc del programa de cooperació MED, PSAMIDES s’inscriu en l’eix número 1: promoure la capacitat d’innovació a la Mediterrània per desenvolupar creixement intel·ligent i sostenible.

El projecte començarà aquest mes de gener i s’allargarà durant tres anys, fins al juny del 2022.

10 socis d’arreu d’Europa

El projecte, finançat pel programa europeu Interreg MED, inclourà deu socis: Ports Illes Balears, Ports de la Generalitat de Catalunya, Port de Seta, Port de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, la Universitat de Rijeka,SAS Noveltisi l’EPM.

El nom: “Psamides”: un referent de la mitologia clàssica

PSAMIDES és l’acrònim anglès del nom del projecte, Ports small and medium alliance for sustainable development. Al mateix temps, en la mitologia grega, les psamides són les nimfes de les platges de sorra fina, que preserven i protegeixen.


Descàrregues

Nota de premsa

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-