Notes de premsa

L’Euroregió llança una crida demanifestació d’interès per posar en marxa projectes euroregionals en el sector de l’aigua

Background

La crida té com a finalitat seleccionar tres consorcis amb la capacitat d’obtenir fons europeus. És per això que aquests es comprometen apresentar un projecte en el marc dels programes europeus, com ara Cosme, Horitzó Europa, Sudoe, Med i Erasmus+

Sempre en el marc del sector de l’aigua, els projectes podencentrar-se en: la gestió dels recursosi la irrigació, el sanejament i la higiene sanitàries, l’oceanografia, la gestió de l’aigua i del turisme i l’impacte del canvi climàtic

La dotació financera és de 45.000€, a distribuir entre els tres consorcis/projectes

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència rotatòria des del febrer del 2019

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha convocat una crida de manifestació d’interès per un import total de 45.000€, que es destinaran al sector de l’aigua. L’objectiu de la convocatòria és fomentar la creació de xarxes d’actors euroregionals a través de la selecció de tres consorcis –amb sengles projectes en el sector de l’aigua–amb capacitat d’obtenir fons europeus.

La convocatòria s’adreça a qualsevol estructura pública o privada amb personalitat jurídica que tingui la seu dins del perímetre del territori euroregional. Els projectes han de promoure la creació de grups de treball dins del territori de l’Euroregió, amb un mínim de dues petites i mitjanes empreses (pime) i un actor de cada un dels tres territoris de l’EPM. L’objectiu final és dur a terme estudis o projectes pilot sobre els reptes comuns als tres territoris membres de l’EPM.

Les temàtiques abordades per aquests consorcis s’han de centrar en el sector de l’aigua i, més en concret, en:

  • La gestió dels recursos i la irrigació
  • El sanejament i la higiene sanitàries
  • L’oceanografia
  • La gestió de l’aigua i del turisme
  • L’impacte del canvi climàtic

Gràcies a l’ajut euroregional, els consorcis guardonats amb aquesta crida de manifestació d’interès es comprometena presentar un projecte en el marc dels programes europeus, com ara Cosme, Horitzó Europa, Sudoe, Med i Erasmus+.El termini de presentació de candidatures és el 2 de març del 2020. Podeu consultar les bases de la convocatòria i baixar-vos la documentació que cal presentar al web www.euroregio.eu.


Descàrregues:

Nota de premsa Bases CA  Bases FR

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-