Notes de premsa

L’Euroregió Pirineus Mediterrània crea un fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

Background

 

L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19

El fons té un import total de 700.000€, que es destinarà a projectes i accions dels cinc àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambienti canvi climàtic, ensenyament superior i recerca, turisme i cultura

La creació d’aquest fons emana de la voluntat manifesta de les presidències dels tres territoris. El fons també és una mostra del compromís de l’EPM envers els territoris i la ciutadania per als quals treballa

L’objectiu del fons és pal·liar els efectes de la crisi sanitària i rellançar l’economia dels territoris que integren l’EPM

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des de febrer del 2019

Coincidint amb la celebració del Dia d’Europa, l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) dona a conèixer el seu fons d’ajut euroregional,creat per pal·liar la crisi sanitària i econòmica que està provocant la pandèmia de la Covid-19. Aquest fons, que disposarà d’un total de 700.000€, constitueix una resposta específicament euroregional a la situació que viuen els actors que operen conjuntament a les Illes Balears, Catalunya i la Regió d’Occitània.

El fons d’ajut euroregional es destinarà a cinc grans àrees temàtiques, que coincideixen amb les cinc grans àrees d’actuació de l’EPM: la innovació, el medi ambient i el canvi climàtic, l’ensenyament superior i la recerca, el turisme i la cultura. De la mateixa manera, podran optar al fons un gran ventall d’actors: entitats territorials, empreses, universitats, centres de recerca (públics i privats), associacions, emprenedors, etc.

Així mateix, cal remarcar que el fons s’articula al voltant de sis objectius específics:

  1. La innovació i la recerca: la innovació ha d’estar al servei d’una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris.
  2. Ensenyament superior: les universitats euroregionals han de permetre la inclusió detots els estudiants davant els reptes de l’ensenyament a distància.
  3. Turisme: l’Euroregió ha de ser una “destinació segura, sostenible i resilient”.
  4. Medi Ambient: l’economia circular ha de ser una prioritat euroregional. Cal posar de relleu el concepte de la proximitat davant de les crisis sanitàries.
  5. Adaptació al canvi climàtic: cal promoure l’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors per aconseguir una millor resiliència, especialment davant les crisis sanitàries.
  6. Cultura: cal reorientar la producció cultural, especialment la dels joves actors euroregionals, cap a la digitalització dels continguts artístics.

Dit això, i amb la voluntat de contribuir a aquests objectius, el fons d’ajut s’estructurarà en dos grans blocs:

  1. Ajuts destinats a consorcis o a altres formes d’associació que presentin projectes d’una durada de 18 mesos. Els projectes que es presentin hauran d’ajudar a donar una resposta als objectius plantejats més amunt.
  2. Ajuts destinats a realitzar estudis prospectius que responguin als objectius plantejats per l’Euroregió i que facin possible que universitats, centres de recerca, empreses i experts puguin treballar conjuntament per donar-hi una resposta comuna.

Està previst que, en els propers dies, es publiqui el plec de clàusules tècniques, que acabarà de determinar les normes i el procés de selecció de les propostes aspirants.

El fons d’ajut euroregional tindrà una durada de 18 mesos i el seu objectiu final serà el desenvolupament d’una major capacitat de resiliència davant l’adversitat actual. Així doncs, el fons centrarà els seus esforços a consolidar la cooperació entre els actors euroregionals per ajudar-los a sortir de la situació de crisi.

Dit això, no es tracta tant de superposar esforços amb els d’altres administracions com de trobar una resposta específica per a tots aquells actors que tenen com a àmbit d’actuació el territori que abraça l’EPM.

 


Descàrregues:

Nota de premsa Tribuna conjunta

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-