Notes de premsa

L’Euroregió promou l’adaptació al canvi climàtic a través d’un projecte sobre la gestió del risc d’inundació en conques fluvials

Background

El Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC – UCC) és l’ens beneficiari de la Convocatòria Aigua, que rebrà un ajut de 15.000€

La Convocatòria Aigua vincula les accions en aquest sector amb altres àrees prioritàries per a l’Euroregió, com el turisme, l’agroalimentació i la salut.

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió d’Occitània, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des de finals d’octubre de 2020.

L’EPM vol fomentar la creació de xarxes d’actors euroregionals en el sector de l’aigua. És per això que el llançament de la “Convocatòria Aigua” s’emmarca en l’estratègia euroregional de la innovació.

Enguany, l’Euroregió ha decidit concedir la subvenció de la “Convocatòria Aigua”, de 15.000€, al Centre Tecnològic BETA de la UVIC-UCC. La candidatura guanyadora s’ha presentat amb el projecte Solucions sostenibles per a la gestió del risc d’inundació en conques fluvials sensibles als efectes del canvi climàtic. En concret, aquesta candidatura pretén dissenyar i implementar solucions basades en la natura en conques petites mediterrànies, que alhora siguin el marc d’accions educatives i de sensibilització. L’objectiu del projecte és desenvolupar eines per a reduir el risc associat a les inundacions sobtades en un context de canvi climàtic.

El consorci beneficiari d’aquest ajut, coordinat pel Centre Tecnològic BETA, el conformen també la Universitat de les Illes Balears (Illes Balears), l’Hydrometeorological Innovative Solutions S.L., ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L.U. (Catalunya), el Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement – ECOLAB, l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) i el Conservatoire d’Espaces  Naturels de Midi-Pyrénées (França). També compta amb la participació de Naturem Solutions (Bèlgica) i de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.

Tot i que la present convocatòria ha focalitzat el seu interès en les prioritats del sector de l’aigua, també ha valorat positivament la creació de sinèrgies amb altres sectors prioritaris per a l’EPM com són el turisme, l’agroalimentació i la salut.


Descàrregues

Nota de premsa

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-