Notes de premsa

Programats dos webinaris per difondre el Fons d’Ajut Euroregional per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

Background

L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19

El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambient i canvi climàtic, ensenyament superior i recerca, turisme i cultura

L’objectiu del fons és pal·liar els efectes de la crisi sanitària i rellançar l’economia dels territoris que integren l’EPM

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des de febrer del 2019

L’EPM ha programat dos webinaris –un en català i un en francès–per donar a conèixer el Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19.

Primer webinari: 16 de juny de 10h a 12h. Idioma: francès

 • Introducció al context de l’Estratègia Euroregional post-Covid. Recordatori de la declaració conjunta impulsada per la presidenta de la Regió d’Occitània, Carole Delga, i de l’estratègia específica d’aquesta institució. Ponent: Guillaume Cros, vicepresident desè de la Regió d’Occitània. (10 minuts)
 • Visió de la Presidència de l’Euroregió sobre el valor afegit euroregional i l’estratègia post-Covid a les Illes Balears. Ponent: Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears. (10 minuts)
 • La visió de la Generalitat sobre el valor afegit euroregional i la complementarietat amb l’estratègia post-Covid a la Generalitat de Catalunya. Ponent: Alfonso González Bondia, director general d’Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat de Catalunya. (10 minuts)
 • Presentació del Fons d’Ajut Euroregional. Ponent: Xavier Bernard-Sans, director general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. (40 minuts)
 • Preguntes dels assistents. (20 minuts)

Segon webinari: 19 de juny d’11h a 13h. Idioma: català

 • Introducció al context de l’Estratègia Euroregional post-Covid dels presidents. Recordatori de la declaració conjunta i de l’estratègia a les Illes Balears. Ponent: Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears. (10 minuts)
 • La visió de la Generalitat sobre el valor afegit euroregional i complementarietat amb l’estratègia post-Covid a la Generalitat de Catalunya. Ponent:Alfonso Gonzalez Bondia, director general d’Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat de Catalunya. (10 minuts)
 • La visió de la Regió d’Occitània sobre el valor afegit euroregional i l’estratègia pròpia post-Covid. Ponent: Xavier Bernard-Sans, en representació de la Regió d’Occitània. (10 minuts)
 • Presentació del Fons d’Ajut Euroregional. Ponent: Xavier Bernard-Sans (40 minuts)
 • Preguntes dels assistents. (20 minuts)

Dades de connexió

Webinari del dia 16 (francès) de 10h a 12h:
Webinari del dia 19 (català) de 11h a 13h:
El fons s’articula al voltant de sis objectius específics:
 1. La innovació i la recerca: la innovació ha d’estar al servei d’una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris.
 2. Ensenyament superior: les universitats euroregionals han de permetre la inclusió de tots els estudiants davant els reptes de l’ensenyament a distància.
 3. Turisme: l’Euroregió ha de ser una destinació segura, sostenible i resilient.
 4. Medi Ambient: l’economia circular ha de ser una prioritat euroregional. Cal posar de relleu el concepte de la proximitat davant de les crisis sanitàries.
 5. Adaptació al canvi climàtic: cal promoure l’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors per aconseguir una millor resiliència, especialment davant les crisis sanitàries.
 6. Cultura: cal reorientar la producció cultural, especialment la dels joves actors euroregionals, cap a la digitalització dels continguts artístics.
Dit això, i amb la voluntat de contribuir a aquests objectius, el Fons d’ajut s’estructura en dos grans blocs:
 1. Ajuts destinats a consorcis o a altres formes d’associació que presentin projectes d’una durada de 18 mesos. Els projectes que es presentin hauran d’ajudar a donar una resposta als objectius plantejats més amunt.
 2. Ajuts destinats a realitzar estudis prospectius que responguin als objectius plantejats per l’Euroregió i que facin possible que universitats, centres de recerca, empreses i experts puguin treballar conjuntament per donar-hi una resposta comuna.
El fons d’ajut euroregional té una durada de 18 mesos i el seu objectiu final és el desenvolupament d’una major capacitat de resiliència davant l’adversitat actual. Així doncs, el fons centra els seus esforços a consolidar la cooperació entre els actors euroregionals per ajudar-los a sortir de la situació de crisi.

 


Descàrregues:

Nota de premsa

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-