SPIN

Background

Projecte ERASMUS+ SPORT


Dades generals

Nom: SPIN. L’esport: una eina per a la inclusió de la nova ciutadania
Programa: Erasmus+
Línia: Esports / Petites associacions en col·laboració
Termini: 31 desembre 2017
Pressupost total: 75 343 EUR
Finançament UE: 60 000 EUR (80%)
Cofinançament: 15 342 EUR (3069 per soci)
Durada: 1 any
Inici: 1 de gener de 2017
Cloenda: 31 de desembre de2017


Partnetariat

El projecte sorgeix arran de les Trobades Euroregionals de la Joventut i coincidiria amb la celebració de la desena edició. Aquestes trobades són organitzades per l’associació CORSCPM (Comité Organisateur des Rencontres Sportives et Culturelles Pyrénées Mediterranée), de dret francès, que no es presenta com a tal perquè el projecte pugui comptar amb la participació d’una entitat amb seu a l’Estat espanyol, l’UCEC, ja que el programa requereix un mínim de 3 països.
 • AECT Pirineus Mediterrània (Líder)
 • UCEC (Unió dels Consells Esportius de Catalunya). Associació esportiva sense ànim de lucre que aglutina els 45 Consells Esportius comarcals de Catalunya.
 • CRUSEP-LR… després CRUSEP-LRMP (Comité régional de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré Languedoc-Roussillon). Els comitès regionals LR i MP fusionaran al setembre/octubrede 2016;així doncs, després de la fusió, el nombre de socis no canviarà, la qual cosa facilitarà l’execució pressupostària. L’AgènciaExecutiva ja ha confirmat que un canvi de PIC d’aquesta mena és possible.
 • UISP PIEMONT (Unione Italiana Sport per Tutti–Comitato Regionale TURIN). Associacióde promoció esportiva italiana.
La Direcció General d’Esports i Joventutdel Govern de les Illes Balearsha estat contactadai s’ha mostrat interessada. Acompanyaran el projecte des de l’AECT i s’integraran com a soci al CORSCPM, ja que no hi ha cap entitat semblant a l’UCEC o l’USEPa les Illes Balears.


Objectius generals

 • Fomentar la integració social de col·lectius immigrants i la igualtat de gènere mitjançant l’esport de base, l’esport per tothom i els esports d’equip;
 • Reforçar la cooperació entre institucions i organitzacions esportives i educatives;
 • Establir vincles sostenibles per l’intercanvi de coneixement entre professionals de l’esport, de l’activitat física i de l’educació en edat escolar a Europa;
 • Transmetre la importància d’una pràctica esportiva responsable i igualitària per millorar les capacitats i les competències dels infants i joves a Europa, gràcies al desenvolupament de les actituds i dels valors esportius;
 • Recopilar dades i realitzar estudis i enquestes que permetin reforçar una xarxa de cooperació entre els territoris participants al projecte;
 • Promoure l’accés lliure i sense restriccions dels materials didàctics i dels documents i estudis elaborats durant l’execució del projecte.

Accions

 • Estudi sobre integració social i igualtat de gènere en l’esport de base, l’esport per tothom i els esports i jocs tradicionals a Europa. El treballde recercaseria fetper un equip de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Catalunya). Caldria encara definir l’estatut de la Universitat en el projecte, ja que tot depèn del pes que es vulgui donar a l’estudi, però el més probable és que subcontracti els serveis de la Universitat. Calendari: gener–març 2017.
 • L’estudi també es va dur a terme a les Illes Balears, amb resultats derivats dels grups focals
 • Formació d’educadors. En cada territori dels socis es duran a terme accions de formació basades en els resultats de l’estudi. Calendari: abril –maig 2017.
 • Creació i dinamització d’una comunitat virtual. Eina de comunicació i intercanvi de coneixement i de bones pràctiques entre les organitzacions sòcies. Calendari: març –desembre 2017.
 • Seminari europeu. Temàtica: Integració social i igualtat de gènere en els àmbit de l’esport de base, l’esport per tothom i els esports i jocs tradicionals europeus. Es durà a terme a Catalunya (probablement Barcelona) i coincidiria amb les XasTrobades Esportives i Culturals Pirineus Mediterrània. Calendari: setembre o octubre 2017 (la Setmana Europea de l’Esport és del 10al 17 de setembre).

Paral·lelament, en funció del pressupost disponible, tindranlloc reunions del Comitè de Seguiment a Catalunya, França iItàlia, amb moments d’intercanvi i descoberta de les realitats locals.


Destinataris

Voluntaris, entrenadors, dirigents esportius i personal dels governs, organitzacions i associacions sense ànim de lucre.


Rol de l'AECT

Com a líder, l’AECT és responsable per la coordinació general del projecte (comunicació entre socis, seguiment de la implementació) i és el principal responsable de la creació i desenvolupament de la plataforma digital (Acció 4). També s’ocupa, amb l’UCEC, de l’organització del seminari de cloenda a Mollet-Barcelona, (novembre del 2017).


Informe final

Febrer de 2018: presentació de l’informe final amb la justificació financera.

SPIN_Final article_EN | SPIN_Article final_CAT

logo-euroregio-pm-