Arxiu ajuts Ensenyament superior

Convocatòria Eurocampus 2015 – Ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela

Background

La convocatòria potencia la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus mitjançant ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela. Aquests ajuts es destinen a donar suport a doctorands de l’Eurocampus que realitzin una tesi en el marc d’un partenariat entre universitats euroregionals de nacionalitat diferent; l’ajut cobreix les despeses addicionals relacionades amb la mobilitat entre França i Espanya. Es concedeix també una “prima” als projectes que incloguin una col·laboració amb una empresa, per tal d’afavorir la inserció professional i el vincle entre el món econòmic i acadèmic. La convocatòria era oberta a tots els camps del coneixement, però una atenció particular s’ha prestat a les candidatures relacionades amb els àmbits definits en l’Estratègia Euroregional de la Innovació: TIC al servei de la salut, gestió sostenible de l’aigua, agroalimentari i turisme.

Import de l’ajut: entre 8.000 EUR i 11.000 EUR. Dotació financera: 45.000 EUR.

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-