Notes de premsa

PRIMERA CONVOCATÒRIA DE MICROPROJECTES DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA ENTRE ESPANYA, FRANÇA I ANDORRA

Background

PRIMERA CONVOCATÒRIA DE MICROPROJECTES DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA
ENTRE ESPANYA, FRANÇA I ANDORRA

  • La Comunitat de Treball dels Pirineus, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, l’Euroregió Nouvelle-Aquitaine Navarra Euskadi, l’AECT Pirineos-Pyrénées i els socis institucionals del territori elegible, lancen la primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra.
  • Les organitzacions interessades poden presentar la seva candidatura a través del lloc web https://ctp.org/fr/appel-a-micro-projets-de-cooperation-transfrontaliere-dans-les-pyrenees/ de l’1 de gener a l’1 de març de 2022.
  • Els projectes han de ser de caràcter transfronterer, pertànyer a algun dels àmbits següents: cultura, turisme, esport, educació, joventut, acció social, sanitat, agricultura, agroalimentació o medi ambient i no poden superar els 25.000 euros.
  • 575.000 euros per finançar 100 % de les despeses eligibles dels microprojectes seleccionats.

 

Jaca, a 15 de desembre de 2021. Des de l’1 de gener i fins a l’1 de març del 2021 es poden enviar les candidatures a la primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra. La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) juntament amb l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, l’Euroregió Nouvelle-Aquitaine-Navarra-Euskadi, l’AECT Pirineos-Pyrénées i els socis institucionals, són les responsables de la gestió d’aquesta convocatòria, la informació completa de la qual està disponible a la web de la CTP https://ctp.org/fr/appel-a-micro-projets-de-cooperation-transfrontaliere-dans-les-pyrenees/

La finalitat d’aquestes subvencions és dinamitzar i donar vida a la cooperació transfronterera, apropant Europa a la seva ciutadania mitjançant la promoció i el finançament de petits projectes que enriqueixin les regions participants.

Podrà presentar la seva candidatura qualsevol grup o partenariat integrat per entitats o organismes amb personalitat jurídica, de naturalesa tant pública com privada (empreses privades, ens públics i entitats sense ànim de lucre) pertanyents, almenys, a dos estats diferents dels tres que hi participen (Espanya, França i Andorra). Concretament, podran beneficiar-se aquells pertanyents als territoris següents:

  • Espanya: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa, Araba/Álava, Bizkaia i La Rioja
  • França: Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées i Pyrénées-Atlantiques
  • Andorra: el conjunt del territori.

Els projectes que es presentin no podran superar els 25.000 euros i hauran de posar en pràctica accions concretes i innovadores i projectes de proximitat de caràcter transfronterer en les àrees de cultura, turisme, esport, educació, joventut, acció social, salut, agricultura, sector agroalimentari i medi ambient.

Les entitats interessades podran enviar les seves candidatures des del dia 1 de gener del 2022. La data límit de presentació de candidatures és l’1 de març del 2022 a les 14h.

La durada màxima dels projectes serà de 18 mesos i s’hauran de desenvolupar entre l’1 de juny del 2022 i fins al 30 de novembre del 2023, sense possibilitat de pròrroga.

La convocatòria i les seves bases reguladores han estat publicades oficialment al Butlletí Oficial d’Aragó. Podeu descarregar-vos clicant aquest enllaç.

Les candidatures s’han d’enviar exclusivament a través de la pàgina web de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Tota la informació detallada està en aquest enllaç.

A més, les persones interessades també podran informar-se a través de les pàgines web de les Euroregions participants:

  • L’entitat coordinadora de la zona ouest, l’Euroregió Nouvelle Aquitaine- Euskadi-Navarra, via contact@euroregion-naen.eu. Lloc web: https://euroregion-naen.eu
  • L’entitat coordinadora de la zona est, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, via courrier@euroregio-epm.eu. Lloc web : https://euroregio.eu
  • L’entitat coordinadora de la zona centre, l’AECT Pirineos-Pyrénées, via pirineos- pyrenees@pirineos-pyrenees.eu. Lloc web : https://pirineos-pyrenees.eu (en construcció)

 

Aquesta iniciativa destinarà 575.000 euros a finançar al 100% els microprojectes que resultin programats.

La subvenció de microprojectes serà finançada a través de l’excedent de romanent del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2007-2013) que va ser transferit als estats membres (Espanya i França), en la forma de contribucions nacionals, perdent així la seva naturalesa de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


Obrir / Descàrregar:

Nota de premsa (pdf) CAT

Communiqué de presse (pdf) FR

Nota de prensa (pdf) ES

Written by: Maïna Gautier

Rate it

Previous post

logo-euroregio-pm-