Arxiu ajuts Ensenyament superior

Projecte de Llengües IC4

Background

Formació intensiva en llengües, de curta duració i  adaptada als estudiants i investigadors en «mobilitat» al si de l’Euroregió.

Per la seva història i el seu passat, l’Euroregió compta amb quatre idiomes: català, castellà, francès i occità. L’ús i el coneixement d’aquestes llengües és molt desigual. Els idiomes formen, per tant, una “barrera” lingüística entre els ciutadans del Euroregió i els universitaris de l’Eurocampus, que pot obstaculitzar la mobilitat dels membres Eurocampus.

És per aquesta raó que una de les prioritats de l’Eurocampus ha estat el disseny i coordinació d’un projecte d’aprenentatge intensiu i pràctic de llengües per als estudiants en mobilitat en el període anterior a l’inici del curs.

El programa IC4 proposa un mòdul de seguiment de 30 hores de curs intensius sobre sis llengües romàniques, centrat en els quatre idiomes de l’Euroregió (francès, català, castellà i occità).

La formació consisteix en un aprenentatge de la comprensió escrita intensiva i simultània d’aquestes llengües.

Els textos són de dificultat i extensió progressiva. Cadascun dels textos es llegeix en veu alta i a continuació, amb l’ajuda dels monitors, els alumnes realitzen una lectura activa desenvolupant les competències de descodificació formal i funcional: lèxica, sintàctica, morfològica, d’entonació, paraverbal.

Els estudiants basteixen per si mateixos una gramàtica comparada i construeixen en 30 hores les competències que els permeten llegir i comprendre del 75 al 100% d’un text informatiu en el conjunt dels idiomes treballats.

La formació IC4 basa la major part del seu aprenentatge en la intercomprensió, en poder comprendre la llengua (oral i escrita) d’una persona sense saber-la parlar.

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-