Projectes Europeus

Background

L’Euroregió té com a objectiu:

  • afirmar-se com a territori de projectes a escala europea,
  • defensar amb una mateixa veu projectes essencials pel desenvolupament equilibrat i sostenible dels nostres territoris, tot preservant les nostres riqueses naturals.

Per tal d’aconseguir-ho, ha participat en el període 2011/2020 en 6 programes europeus : Interreg Sudoe / Interreg Med / Interreg Europe / Life / Erasmus + / Europe Creative.

 Arran d’aquests projectes, l’Euroregió té més de 40 socis de tot Europa en total. 

Lidera i ha liderat i participat en 9 projectes europeus per un import total d’uns 9 millions d’euros, dels quals 6 millions destinats als actors socio-econòmics i ciutadans del territori.

Els 6 projectes acabats tenen una tassa de realització mitjana entorn al 90%.

Ara, l ’Euroregió està involucrada en 3 projectes en curs al 2020 i es posiciona pel proper període de programació de programes europeus 2021/2027 per tal d’aconseguir nous projectes estratègics.

logo-euroregio-pm-